Nouvelles acquisitions en Polonais

Derniers mois :

1.
Titre : Polonais express : langue officielle de Pologne.
Auteur : Tomasz Bartz.
Edition : Paris : Dauphin éditions, 2022.

2.
Titre : Prawiek i inne czasy.
Auteur : Olga Tokarczuk.
Edition : Kraków : Wydawnictwo literackie, C 2005.

3.
Titre : Kultury wpływów : ludzie wpływu.
Auteur : redakcja naukowa Agniesza Doda-Wyszyńska, Małgorzata Okupnik.
Edition : Poznań : Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2021.

4.
Titre : Gramatyka dla praktyka.
Auteur : Kamila Dembińska, Karolina Fastyn-Pleger, Agnieszka Małyska, Marta Ułańska.
Edition : Poczdam : Kolleg für polnische Sprache und Kultur, 2022.

5.
Titre : Siedem grzechów głównych w dyskusjach publicznych.
Auteur : Monika Kaczor.
Edition : Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2022.

6.
Titre : Kreatywność językowa w marketingu.
Auteur : pod redakcją Katarzyny Burskiej i Bartłomieja Cieśli.
Edition : Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022.

7.
Titre : Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego : konteksty - dylematy - trendy.
Auteur : pod redakcją Anny Seretny i Ewy Lipińskiej.
Edition : Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021.

8.
Titre : Ortografia polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców.
Auteur : Elżbieta Zarych.
Edition : Kraków : Wydawnictwo Prolog, C 2022.

9.
Titre : 12 opowiadań z ćwiczeniami : A2/B1.
Edition : Kraków : Prolog Publishing, C 2021.

10.
Titre : Mondo cane.
Auteur : Jerzy Jarniewicz.
Edition : Kołobrzeg : Biuro Literackie, 2022.

Voir les acquisitions plus anciennes